Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

IV. – V. kat. / reg. kolo 67. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku...
Naživo v podkroví
16. JÚN 2021 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Krajská tvorivá dielňa 2022

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
7. – 9. október 2022


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2023

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
23. – 24. november 2023


SÚŤAŽ

Extrémizmus

Besedy pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica

I. – III. kat. / okr. kolo 67. HK

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. BANSKÁ BYSTRICA
ONLINE / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

O prednese 2021

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
23. NOVEMBER 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2023 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
26. október 2023


SÚŤAŽ

I. – III. kat. / reg. kolo 67. HK

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. Naživo v podkroví.
10. – 11. JÚN 2021 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Pre recitátorov 2022

Workshop pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
7. DECEMBER 2022


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2022 – semináre

Odborné semináre:
13. 9. / 14. 9. 2022Práca Moderátora
29. 9. / 30. 9. 2022 Ako natočiť reportáž


SEMINÁRE

67. Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
TERMÍNY / PRIHLASOVANIE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2021

Sárova Bystrica 2022

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
24. - 25. november 2022


SÚŤAŽ

Zuzanka Hraškovie

DDS EŇOŇUŇO z Kokavy nad Rimavicou
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Umelecký stisk na Dolnej

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
22. FEBRUÁR 2021 o 18.00 h


UMELECKÝ VEČER

Sárova Bystrica 2022 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
27. október 2022


SÚŤAŽ