Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie

Krajská tvorivá dielňa 2021

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
1. – 3. OKTÓBER 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2021 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
18. november 2021


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov.


VÝROČIE

Pre recitátorov 2021

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
14.1. – 3.3. 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Poézia naša milá… 2023

Poeticko-hudobný program
V. ročník
17. marec 2023 o 18.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Hviezdoslavov Kubín ONLINE

Regionálna prehliadka I. - III. kategórie v karanténnej ONLINE verzii.

O prednese 2020

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
1. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Celoštátna súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Rozhovor s Miroslavom Kapustom

Básnik, prozaik, spisovateľ pre deti a neúnavný organizátor literárnych podujatí


AKO TIKÁ POETIKA

Poézia naša milá… 2022

Poeticko-hudobný program venovaný Svetovému
dňu poézie a 200. výročiu narodenia J. Kráľa
18. MAREC 2022 o 17.30 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Beniakove Chynorany 2022

Krajská výberová prehliadka
na XXIX. Slovenský festival poézie
10. november 2022 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Vitaj zo sveta v našom svetíku

Regionálne kolo 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín IV. - V. kategórie

Sárova Bystrica 2020
Semináre

V rámci súťaže mladých moderátorov, redaktorov, Sárova Bystrica 2020, sme si pre vás pripravili obsahovo veľmi hodnotné semináre.

Krajská tvorivá dielňa 2020

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
4. – 6. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA