Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

Pre recitátorov 2021

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
14.1. – 3.3. 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov.


VÝROČIE

Krajská tvorivá dielňa 2020

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
4. – 6. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

O prednese 2020

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
1. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Celoštátna súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Spočítaj hviezdy

DDS SOVÍČATÁ zo Štiavnických Baní
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Sárova Bystrica 2020
Semináre

V rámci súťaže mladých moderátorov, redaktorov, Sárova Bystrica 2020, sme si pre vás pripravili obsahovo veľmi hodnotné semináre.

Zuzanka Hraškovie

DDS EŇOŇUŇO z Kokavy nad Rimavicou
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Sárova Bystrica 2020
Krajské kolo

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Beniakove Chynorany - krajské kolo

Krajská výberová prehliadka na XXVII. Slovenský festival poézie

61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie

Poézia naša milá… 2020

Poeticko-hudobný program venovaný
Svetovému dňu poézie.
30. JÚN 2020 o 18.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Vitaj zo sveta v našom svetíku

Regionálne kolo 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín IV. - V. kategórie

Hviezdoslavov Kubín ONLINE

Regionálna prehliadka I. - III. kategórie v karanténnej ONLINE verzii.

Okresné kolo I. – III. kategórie pre okres Banská Bystrica

66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Už druhý krát privítala ZŠ na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici najlepších recitátorov zo základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií okresu Banská Bystrica.