Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

Spočítaj hviezdy

DDS SOVÍČATÁ zo Štiavnických Baní
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020

Očarení slovom

Komponovaný komorný program
umeleckého slova a hudby
1. DECEMBER 2021 o 17.30 h


POETICKÝ VEČER

Sárova Bystrica 2021

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
25. november 2021


SÚŤAŽ

61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie

Krajská tvorivá dielňa 2021

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
1. – 3. OKTÓBER 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2021 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
18. november 2021


SÚŤAŽ

POÉZIA NAŠA MILÁ… 2024

Poeticko-hudobný program
VI. ročník
20. marec 2024 o 17.30 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov.


VÝROČIE

Pre recitátorov 2021

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
14.1. – 3.3. 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Poézia naša milá… 2023

Poeticko-hudobný program
V. ročník
17. marec 2023 o 18.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Beniakove Chynorany 2023

Krajská výberová prehliadka
na XXX. Slovenský festival poézie
9. november 2023 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Hviezdoslavov Kubín ONLINE

Regionálna prehliadka I. - III. kategórie v karanténnej ONLINE verzii.

O prednese 2020

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
1. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Celoštátna súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Rozhovor s Miroslavom Kapustom

Básnik, prozaik, spisovateľ pre deti a neúnavný organizátor literárnych podujatí


AKO TIKÁ POETIKA