Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

Poézia naša milá… 2022

Poeticko-hudobný program venovaný Svetovému
dňu poézie a 200. výročiu narodenia J. Kráľa
18. MAREC 2022 o 17.30 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Beniakove Chynorany 2022

Krajská výberová prehliadka
na XXIX. Slovenský festival poézie
10. november 2022 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Vitaj zo sveta v našom svetíku

Regionálne kolo 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín IV. - V. kategórie

Sárova Bystrica 2020
Semináre

V rámci súťaže mladých moderátorov, redaktorov, Sárova Bystrica 2020, sme si pre vás pripravili obsahovo veľmi hodnotné semináre.

Krajská tvorivá dielňa 2020

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
4. – 6. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Rozhovor s Júliusom Lomenčíkom

Básnik, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg FF UMB.
 


AKO TIKÁ POETIKA

Poézia naša milá… 2021

Poeticko-hudobný večer pri príležitosti Svetového
dňa poézie a 140. výročia úmrtia Jána Botta.
28. MÁJ 2021 o 17.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Beniakove Chynorany 2021

Krajská výberová prehliadka
na XXVIII. Slovenský festival poézie
18. november 2021 o 10.00 h


PREHLIADKA POÉZIE

Okresné kolo I. – III. kategórie pre okres Banská Bystrica

66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Už druhý krát privítala ZŠ na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici najlepších recitátorov zo základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií okresu Banská Bystrica.

Pre recitátorov 2020

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
28.1. – 3.3. 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Poézia naša milá… 2020

Poeticko-hudobný program venovaný
Svetovému dňu poézie.
30. JÚN 2020 o 18.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

Sárova Bystrica 2020
Krajské kolo

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Beniakove Chynorany - krajské kolo

Krajská výberová prehliadka na XXVII. Slovenský festival poézie

Rozhovor s Marcelom Pálešom

Básnik, prozaik, esejista, ktorý je známejší ako redaktor a moderátor Rádia Regina Stred.


AKO TIKÁ POETIKA