Beniakove Chynorany 2023

#BeniakoveChynorany


9. november 2023 o 10.00h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


 

Krajská výberová súťaž na XXX. Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2023


Záujemcovia mohli prihlášky a 3 kópie súťažného textu posielať na adresu:

Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica

alebo mailom na: jablonsky@sosbb.sk najneskôr do 3. 11. 2022.


PROPAGÁCIA