Extrémizmus

Dve besedy, na ktorých sa zúčastnilo 43 žiakov ZŠ na Sitnianskej ulici, sa uskutočnili na požiadanie žiakov a nadväzovali na besedy uskutočnené na konci roka 2019, na ktorých lektor, Mgr. Dušan Jablonský, oboznámil žiakov so základnými pojmami a delením extrémizmu. Na týchto dvoch besedách sa žiaci oboznámili s právnymi aspektmi problematiky – vymedzením trestných činov súvisiacimi s extrémizmom, ako aj trestnými sadzbami za tieto činy.