61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie