61. Sládkovičova Radvaň

1. deň: Súťaž Divadiel poézie do 15 rokov, Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica

DDS SOVÍČATÁ pri ZŠ M. Hella, Štiavnické Bane

L. Lowryová: Spočítaj všetky hviezdy

Scenár a réžia: Anna Pataky

Krehký príbeh o odvahe a priateľstve, odohrávajúci sav okupovanom Dánsku počas II. sv. vojny, ktorý v sebe ukrýva veľkú vnútornú silu, poetiku, ale i aktuálnosť.

DDS EŇOŇUŇO pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

P. O. Hviezdoslav: Zuzanka Hraškovie

Scenár: Stanislava Laurincová

Réžia: Stanislava Laurincová, Eva Švingálová

Veľmi vydarené spracovanie známej Hviezdoslavovej balady. Vizuálne a divadelne nevšedne poňatá inscenácia ukazujúca stret čistej, bezstarostnej detskej duše s temnou stránkou života.

Na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín postúpil DDS EŇOŇUŇO z Kokavy nad Rimavicou.

DDS SOVÍČATÁ obsadil II. miesto.

Porota: 

Predseda: Mgr. art. Matej Struhár, Národné osvetové centrum, Bratislava              

členovia:  Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D., Akadémia umení, Banská Bystrica

                    Mgr. art. Marianna Mackurová, Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

2. deň - Súťaž v umeleckom prednese IV. a V. kategórie, Sála V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Predseda poroty:

Mgr.art. Matej Struhár, Národné osvetové centrum, Bratislava              

Členovia poroty: 

Mgr. Eva Pršová, PhD., FF UMB, Banská Bystrica

Mgr.art. Katarína Burdová, Ph.D., Akadémia umení, Banská Bystrica

Mgr.art. Marianna Mackurová, BDnR Banská Bystrica

Mgr.art. Veronika Fekiačová, ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica

Výsledky:

IV. kat. - poézia:

 1. Nina Medveďová (Valaská), J. Charvát: Čo vidíš, keď zatvoríš oči – postup na HK
 2. Alžbeta Kvietková (Brezno), A. Turan: Písmeno potom, prasklina pohára (montáž)
 3. Miroslav Ištván (Krupina), A. Braxatoris-Sládkovič: Samota

 IV. kat. - próza:

 1. Veronika Gašperanová (Braväcovo), U. Kovalyk: Obyčajný mŕtvy otec - postup na HK
 2. Marko Fehérpataky (Poltár), A. Averčenko: Kto ho predal - odporučený na postup na HK
 3. Romana Babicová (Hriňová), I. Semina: Môj pruhovaný život  |  Vanesa Šanková (Brusno), M. Daneková: Klebety

 V. kat. - poézia:

 1. neudelené
 2. Viera Ivargová (Zvolen), V. Klesniaková: Vyznanie
 3. neudelené

 V. kat. - próza:

 1. Jozef Bajnok (Jastrabá), S. Alexejevič: Koniec červeného človeka - postup na HK
 2. neudelené
 3. Emília Čiešková (Sliač), L. Gahérová: Hilda