61. Sládkovičova Radvaň

Krajská prehliadka v umeleckom prednese IV. – V. kat. a divadiel poézie

  • 22. – 23. 9. 2020 – Súťaž divadiel poézie a recitačných kolektívov, Divadlo Akadémie umení

  • 24. 9. 2020 – Súťaž recitátorov IV. – V. kategórie, sála V PODKROVÍ SOS