64. Sládkovičova Radvaň

#SladkovicovaRadvan


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.64. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie
a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie s postupom na 69. Hviezdoslavov Kubín.

Dátum konania: 2. – 4. mája 2023

 VÝSLEDKY


I. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Lea Ferovová, J. Mokoš: Cibuľa – postup na Hv. Kubín

2. Ela Micskyová, D. Hevier: Hovorca detí

3. Eliška Pobešková, F. Rojček: Škriepky v učebnici matematiky

1. Richard Šilák, K. Švecová: Ako si vychovať brata

2. Paulína Šimčíková, J. Andel: Roztopašná veverička – odporučená na postup na Hv. Kubín

3. Lucia Kollárová, O. Olivieri: O mobilovom chlapcovi

 


II. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Adam Snopko, D. Hevier: Veľké myšlienky malého človeka – postup na Hv. Kubín

2. Filip Brand, D. Hevier: Veľké myšlienky malého človeka

3. Juraj Stieranka, D. Hevier: Veľké myšlienky malého človeka

1. Nela Ridzoňová, D. Pokorná: Nie som na baby, som na veľryby – postup na Hv. Kubín

2. Natália Ľuptáková, D. Williams: Lopty pána Neúprosného

3. Boris Volčko, V. Šikula: Šebo slovo nedodržal

Čest. uznanie: Erin Falaugnatti, J. Wilsonová: Poletím aj bez krídel

 


III. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Sofia Veronika Sásová, P. O. Hviezdoslav: Siroty – postup na Hv. Kubín

2. Martin Bodnár, D. Fučík, K. Košútová: Balada o ježovi – odporučený na postup na Hv. Kubín

2. Max Hudec, V. Klimáček: Jazzové jazero – odporučený na postup na Hv. Kubín

3. Laura Pálešová, P. Koyš: Túžba po mori

1. Jakub Hudec, R. Kaldestad: Dvestošesťdesiatdeväť dní dažďa – postup na Hv. Kubín

2. Diana Prachárová, H. Ch. Andersen: Príbeh jednej sestry

3. Katarína Chrančoková, K. Kotrová: Život je fér !

 


IV. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Veronika Zacharovská, L. Vadkerti-Gavorníková: Spievam o spievaní – postup na Hv. Kubín

2. Emília Húšťavová, D. Moravčíková: Deti Hamelnu

2. Karolína Šamajová, P.O. Hviezdoslav: Veštba kukučky

3. Sára Janigová, M. Válek: Len tak

3. Johana Briešková: J. Prévert: Pieseň v krvi

1. Kristína Balgová, E. Keret: Myšlienka v tvare príbehu – postup na Hv. Kubín

2. Nina Rybáková, P. Guterman, J. Colohnatt: Vražda v divadle – odporučená na postup na Hv. Kubín

2. Július Balkovský, K. Kolbas: Gazda – odporučený na postup na Hv. Kubín

3. Vratko Mančuška, F. Karinthy: Hlavná vec je diskrétnosť

Čest. uznanie: Agáta Vargová, S. Leacock: Guvernantka Gertrúda alebo sedemnásťročná sirota

 


Recitačné kolektívy a divadlá poézie do 15 rokov:

1. DDS ÚNIKOVÝ VÝCHOD pri ZUŠ Veľký Krtíš, C. Orbec-Nilssen, A. Duzakin: Wilhelm

                  Scenár a réžia: Silvia Svákusová – postup na Hv. Kubín

2. DDS SOVÍČATÁ pri ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane, Š. Moravčík, K. Peteraj, V. Šefčík: Čo sa šepká dievčatám, Scenár a réžia: Anna Pataky

3. DDS KOPAČKY pri ZUŠ Rimavská Sobota, D. Hevier: Stopy

                  Scenár a réžia: Jana Janove

3. DDS KUKUK pri Súkromnej ZUŠ Lučenec, D. Hevier: Klauniáda

                  Scenár a réžia: Zuzana Garajová


Fotogaléria:

Foto: Matúš Druga

I. – III. kategória:

IV. – V. kategória:

Divadlá:PROGRAM

2. 5. 2023, 9.30 h

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Súťaž recitátorov I. – III. kategórie

8.30 h
Prezentácia

9.30 h
Súťaž recitátorov I. – III. kategórie

13.30 h
Hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov súťaže recitátorov I. – III. kat. 


3. 5. 2023, 10.00 h

V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Súťaž recitátorov IV. – V. kategórie

9.30 h
Prezentácia

10.00 h
Súťaž recitátorov IV. – V. kat.

14.00 h
Hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov súťaže recitátorov IV. – V. kat. 


 4. 5. 2023, 9.30

Divadlo Akadémie umení, Horná 95, Banská Bystrica

Súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie

9.30 h
DDS Únikový východ, Veľký Krtíš: WILHELM, réžia: Silvia Svákusová

10.30 h
DDS Kukuk, Lučenec: KLAUNIÁDA, réžia: Zuzana Garajová

11.30 h
DDS Sovíčatá, Štiavnické Bane: ČO SA ŠEPKÁ DIEVČATÁM, réžia: Anna Pataky

13.00 h
DDS  Kopačky, Rimavská Sobota: STOPY, réžia: Jana Janove

14.30 h
Hodnotiaci seminár a vyhlásenie výsledkov súťaže recitačných kolektívov a divadiel poézie


Zmena programu vyhradená


Propagácia: