67. Hviezdoslavov Kubín

Termíny postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy:


Pre I. – III. kategóriu v roku 2021

Okresné kolo:
 • pre okr. Banská Bystrica – uskutoční sa ONLINE na základe videonahrávok súťažných prednesov
  • uzávierka zasielania videonahrávok: 7. máj 2021
  • prezentácia súťažných prednesov na FB SOS: 19. – 21. máj 2021 o 10.00h
  • bližšie informácie v priloženom dokumente nižšie (INŠTRUKCIE ...)  
 • pre okr. Brezno6. 5. 2021  - CVČ, Školská 8, Brezno
Regionálne kolo:
 • 10.–11. 6. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Krajské kolo:
 • Sládkovičova Radvaň – 20. 9. 2021 o 9.30 h v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica

Pre IV. – V. kategóriu a divadlá poézie v roku 2021

Okresné kolá:
 • pre okres Banská Bystrica – 26. 5. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica – ZRUŠENÉ
 • pre okres Brezno – 27. 5. 2021 o 11.00 h na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno – ZRUŠENÉ
Regionálne kolo:
 • Vitaj zo sveta v našom svetíku... – 16. 6. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Krajské kolo:
 • Sládkovičova Radvaň
  • 21. 9. 2021 o 10.00 h – v sále V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica – súťaž recitátorov IV. a V. kat.
  • 22. – 23. 9. 2021 o 9.00 h – Divadlo Akadémie umení, Horná 95, Banská Bystrica - súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie

 


Uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a aktuálnych opatrení!