I. – III. kat. / okr. kolo 68. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


OKRESNÉ KOLO I. – III. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

15. – 17. 3. 2022  V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


15. 3. 2022  /  I. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Hugo Vilhan

Teraza Fábová

Matej Poliak

Alexandra Táborecká

Hana Novodomcová

Alexander Pištej

Lucia Šajgalíková

Adam Nedela

Barbora Miadoková

Nina Tlučáková

Peter Šnírer

 

16. 3. 2022  /  II. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Max Hudec

Juraj Dianiška

Sára Valentová

Anna Kováčiková

Lukáš Ružbacký

Timea Dorotovičová

Anna Zemiarová

Silvia Grausová

Klára Saksová

Adam Drozdík

Zoja Hrušecká

Viliam Kováčik

17. 3. 2022  /  III. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Veronika Zacharovská

Hannah Soláriková

Barbora Balážová

Ema Kováčiková

Amélia Ondrišová

Branislav Barina

Rebecca Alexandra Remšíková

Jakub Hudec

Emma Wittmannová


Propozície a prílohy:


Propagácia: