I. – III. kat. / okr. kolo 69. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


OKRESNÉ KOLO I. – III. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

13. 2. 2023, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica


I. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Eliška Pobešková

Aneta Procházková

Hana Novodomcová

Sebastián Páleš

Ondrej Trajčík

Martin Trepáč

Rebeka Zaprihač

Ema Strachanová

Paulína Šimčíková

Barbora Miadoková

Karolína Kurčíková

 

II. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Lea Saksová

Lukáš Ružbacký

Hanka Tomčakovská

Juraj Dianiška

Adam Snopko

Anna Kováčiková

Jakub Strelec

Erin Flaugnatti

Peter Polóny

Šarlota Konderová

Lucia Šajgalíková

 

III. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Barbora Balážová                                                    

Tamara Fábová                                             

Adam Lehotský                                       

Amélia Ondrišová                                 

Jakub Tomajko                                                                                                    

Karolína Kántorová

Klára Pajgertová

Silvia Sujová

Belo Kováčik

Alžbeta Ševčíková

Magdaléna Snopková

Silvia Grausová


Fotogaléria:


Propozície a prílohy:


Propagácia: