I. – III. kat. / okr. kolo 70. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


OKRESNÉ KOLO I. – III. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

13. 2. 2024, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica


I. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Matej Mojžiš

Aneta Procházková

Sebastián Páleš

Zuzana Lattová

Katarína Kováčová

Tereza Budayová

Karolína Kurčíková

Paulína Šimčíková

Michal Komora

Lenka Škrváňová

Adam Vinarčík

 

II. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Hana Novodomcová

Veronika Huszáriková

Michal Leško

Hanka Tomčakovská

Hugo Vilhan

Šimon Patráš

Lucia Šajgalíková

Erin Flaugnatti

Barbora Miadoková

 

 

 

III. kategória - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Eva Töröková

Silvia Grausová

Viktória Berkyová

Juraj Dianiška

Timea Dorotovičová                         

Andrej Ambróz

Tereza Roskošová

Ashley Hulíková

Branislav Barina

                        


Fotogaléria:


Propozície a prílohy:


Propagácia: