I. – III. kat. / reg. kolo 68. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


REGIONÁLNE KOLO I. – III. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

25. 3. 2022 o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica


VÝSLEDKY


I. kategória - POÉZIA  I. kategória - PRÓZA
 1. miesto a postup:
  Hana NOVODOMCOVÁ
  (M. Rúfus: Múdry Maťko a blázni) 
 2. miesto:
  Kveta NEZBEDOVÁ (K. Bendová: Čudná torta)
 3. miesto:
  Lukáš ZEMKO (M. Kramarík: Jožko Gombík a budúce povolanie) 
  Lea VLČKOVÁ (V. Bobeková: Ripka)
 1. miesto a postup:
  Lucia ABELOVÁ (D. Pokorná: Slnečnicová mama)
 2. miesto:
  Barbora MIADOKOVÁ (G. Futová: Neexistuje ozajstný žiak bez prasiatka)
 3. miesto:
  Alexander PIŠTEJ (K. Švecová: Ako si vychovať brata)
  Adam NEDELA (M. Lasica: Španielska čižma)
  Lucia ŠAJGALÍKOVÁ (Z. Solivajsová: Dášenka a neviditeľný pes)

II. kategória - POÉZIA 

II. kategória - PRÓZA
 1. miesto a postup:
  Max HUDEC (V. Šefčík: Ticho)
 2. miesto:
  Juraj DIANIŠKA (J. Mokoš: Cibuľa)
 3. miesto:
  Lukáš RUŽBACKÝ (V. Šefčík: Strach je dobrá vec)
  Ondrej POTANČOK (M. Válek: Pampulóni)
 1. miesto a postup:
  Nina NAGYOVÁ (M. Hlušíková: Stratená flauta pána Ananása) 
 2. miesto:
  Lucia GANDŽALOVÁ (G. Futová: Brata musíš poslúchať)
 3. miesto:
  Klára SAKSOVÁ (G. Futová: Trapoška)
  Zoja HRUŠECKÁ (M. Hlušíková: A nastal deň D)
III. kategória - POÉZIA  III. kategória - PRÓZA
 1. miesto a postup:
  Veronika ZACHAROVSKÁ (L. Vadkerti-Gavorníková: Zatmievam a zažíham sa) 
 2. miesto:
  Barbora BALÁŽOVÁ (Ľ. Feldek: Ašma)
 3. miesto:
  Hannah SOLÁRIKOVÁ (M. Lasica: Hore nad mestom)
  Matej TEŠLÁR (M. Válek: Zem pod nohami)
 1. miesto a postup:
  Jakub HUDEC (J. Malinčík: Veď som ja už chlap)
 2. miesto:
  Emma WITTMANNOVÁ (G. Hocmann: Sen)
 3. miesto:
  Branislav BARINA (D. Williams: Edna Neposedná)
  Rebecca Alexandra REMŠÍKOVÁ (P. Prášilová: Na ľavé líce)

Propozície a prílohy:


Propagácia: