I. – III. kat. / reg. kolo 69. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


REGIONÁLNE KOLO I. – III. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

28. 3. 2023 o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

 


VÝSLEDKY 


I. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Eliška Pobešková, F. Rojček: Škriepky v učebnici matematiky – postup do kraj. kola

2. Sebastián Páleš, J. Humeníková: KáčerAneta Procházková: J. Humeníková: Svetluška

2. Aneta Procházková: J. Humeníková: Svetluška

3. Ondrej Trajčík, K. Bendová: Rozpovie ti táto knižka

3. Martin Trepáč, Ľ. Podjavorinská: Výplata

1. Paulína Šimčíková, J. Andel: Roztopašná veverička – postup do krajského kola

2. Rebeka Zaprihač, L. M. Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu

3. Karolína Kurčíková, R. Dahl: Matylda

3. Adam Nedela, P. Palik: Drevená krava

Porota:

  • Mgr. Melánia DUBÍNYOVÁ, Krajská školská inšpekcia, B. Bystrica – predsedníčka
  • Mgr.art. Ivana KIVADEROVÁ, herečka na „voľnej nohe“
  • Mgr. Dagmar MIHOKOVÁ, ZŠ Beňuš

II. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Adam Snopko, D. Hevier: Veľké myšlienky malého človeka – postup do krajského kola

2. Lea Saksová, D. Hevier: Nie 

3. Hanka Tomčakovská, V. Šefčík: Pierko

3. Lukáš Ružbacký, V. Šefčík: O sto rokov

1. Erin Flaugnatti, J. Wilsonová: Poletím aj bez krídel – postup do krajského kola

2. Jakub Strelec, Z. Balog: Slimák na colnej prehliadke

3. Filip Lilko, O. Lavie: Medveď, ktorý tam nebol

3. Lucia Šajgalíková, A. Pageová: Poštový škriatok Kiežbysitubol

Porota:

  • Mgr.art. Gabriela TOMAJKOVÁ, RTVS – Rádio REGINA Stred, B. Bystrica – predsedníčka
  • Mgr. Dana BUGÁŇOVÁ, ZŠ Pieninská 27, B. Bystrica
  • PaedDr. Dušan JARINA, Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica

III. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Gregor Hargaš, M. Válek: Slovo (úryvok) – postup do krajského kola

2. Barbora Balážová, D. Hevier: Básne z reklamnej kampane na koniec sveta – návrh na postup do krajského kola

3. Eliška Majerníková, V. Šefčík: Tieň

3. Eliška Pňačková, M. Rázusová-Martáková: Umenie života

1. Belo Kováčik, M. Zelinka: Otec – postup do krajského kola

2. Alžbeta Ševčíková, M. E. Pocha: Muž s vysokým čelom

 

Porota:

  • Mgr. Petra FRIDRICHOVÁ, PhD., Filozofická fakulta UMB, B. Bystrica - predsedníčka
  • Mgr.art. Gabriela JANKOVÁ, Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica
  • Mgr.art. Veronika ZELINOVÁ, ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica

Fotogaléria 

Foto: Matúš Druga


Propagácia: