IV. kat. / okr. kolá 68. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


 OKRESNÉ KOLO IV. KATEGÓRIE PRE OKRESY BB A BR


OKRES BANSKÁ BYSTRICA

 29. 3. 2022 o 10.00 h / Sála V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Postupujúci do regionálneho kola za okres Banská Bystrica

POÉZIA  PRÓZA

Markéta ABRAHÁMOVÁ (S. Plath: Tulipány)

Rebeka MAKOVICKÁ (W. Whitman: Spev o mne)

Július BALKOVSKÝ (J. Botto: Smrť Jánošíkova)

Katarína TURISOVÁ (Ľ. Podjavorinská: Krištofova kniha)

Sára SUROVČÍKOVÁ (J. Smrek: balada o najmladšom synovi)

Zuzana SMUTNÁ (W. Elbruch: Kačka, Smrť a tulipán)

Aleš DENDIŠ (D. Dušek: Zberateľ)

Chiara MORAVČÍKOVÁ  (I. Hollósy: Poistná udalosť)

Juliana LILKOVÁ (M. Varáčková: Spolu to zvládneme)

OKRES BREZNO

 31. 3. 2022 o 11.00 h / Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Postupujúci do regionálneho kola za okres Brezno

POÉZIA  PRÓZA

Emília MACKOVÁ (A. Waldman: Meditácia pred zrkadlom)

Vanesa KÁNOVÁ (I. Semina: Obchod so šťastím)

Alexandra ŠULEKOVÁ (R. John: Memento)

Sofia LONGAUEROVÁ ( J. Bodnárová: V záhrade papierového draka)

29. 3. 2022  /  IV. kategória / OKRES BB - POSTUPUJÚCI DO REGIONÁLNEHO KOLA

POÉZIA PRÓZA

Markéta ABRAHÁMOVÁ (S. Plath: Tulipány)

Rebeka MAKOVICKÁ (W. Whitman: Spev o mne)

Július BALKOVSKÝ (J. Botto: Smrť Jánošíkova)

Katarína TURISOVÁ (Ľ. Podjavorinská: Krištofova kniha)

Sára SUROVČÍKOVÁ (J. Smrek: balada o najmladšom synovi)

Zuzana SMUTNÁ (W. Elbruch: Kačka, Smrť a tulipán)

Aleš DENDIŠ (D. Dušek: Zberateľ)

Chiara MORAVČÍKOVÁ  (I. Hollósy: Poistná udalosť)

Juliana LILKOVÁ (M. Varáčková: Spolu to zvládneme)

 


Propozície a prílohy:


Propagácia: