IV. kat. / okr. kolá 69. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


 OKRESNÉ KOLO IV. KATEGÓRIE PRE OKRESY BB A BR


OKRES BANSKÁ BYSTRICA

 7. 3. 2023 o 10.00 h / V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Postupujúci do regionálneho kola za okres Banská Bystrica

POÉZIA  PRÓZA

Markéta ABRAHÁMOVÁ (J. Prévert, Zametač)

Veronika ZACHAROVSKÁ (L.Vadkerti-Gavorníková, Spievam o spievaní)

Emília HÚŠŤAVOVÁ (J. Navrátil, Skicár z Hliny)

Ema Laura PÁLKOVÁ (M. Válek, Dejiny trávy)

Natália ZÁKOPČANOVÁ (S. Plath, Montáž básní)

Július BALKOVSKÝ (K. Kolbas, Gazda)

Nina RYBÁKOVÁ (P. Guterman, J. Colohnatt, Vražda v divadle)

Vanda VÝBOŠTEKOVÁ (U. Kovalyk, Obyčajný mŕtvy otec)

Dárius ĎURIŠ (I. Popovič, Leto plné zázrakov)

Kristína DOVALOVÁ (L. Grosmann, Obchod na korze)

Fotogaléria 

Foto: Dušan Jablonský

OKRES BREZNO

 9. 3. 2023 o 11.00 h / Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Postupujúci do regionálneho kola za okres Banská Bystrica

POÉZIA  PRÓZA
Vanesa KÁNOVÁ (V. Teodorescu, Blany oceánov)

Zoja MATULÍKOVÁ (E. Hidvéghyová-Yung, Zákonitosti teba)

Karolína PUTZOVÁ (K. Bagič, Kruhy vo vzduchu)

 

Fotogaléria 

Foto: Dušan Jablonský


Propagácia: