IV. – V. kat. / reg. kolo 68. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


 

Vitaj zo sveta v našom svetíku…

 

REGIONÁLNE KOLO IV. – V. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

12. 4. 2022 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

 


Výsledky

IV. KATEGÓRIA - POÉZIA  IV. KATEGÓRIA - PRÓZA
  1. miesto: Július BALKOVSKÝ (J. Botto: Smrť Jánošíkova) – postup do krajského kola
  2. miesto: Rebeka MAKOVICKÁ (W. Whitman: Spev o mne)
  3. miesto: neudelené
  1. miesto: Aleš DENDIŠ (D. Dušek: Zberateľ) – postup do krajského kola
  2. miesto: Chiara MORAVČÍKOVÁ (I. Hollósy: Poistná udalosť)
  3. miesto: neudelené

Propozície a prílohy:


Propagácia: