IV. – V. kat. / reg. kolo 69. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


 

Vitaj zo sveta v našom svetíku…

 

REGIONÁLNE KOLO IV. – V. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

5. 4. 2023 o 10.00 h  V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

 


Výsledky:

IV. KATEGÓRIA - POÉZIA  IV. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Veronika ZACHAROVSKÁ (L. Vadkerti-Gavorníková: Spievam o spievaní)
– postup do krajského kola

2. miesto: Emília HÚŠŤAVOVÁ (D. Moravčíková: Deti Hamelnu)
– s odporučením na postup do krajského kola

3. miesto: Markéta ABRAHÁMOVÁ (J. Prévert: Zametač)

3. miesto: Vanesa KÁNOVÁ (V. Teodorescu: Blany oceánov)

3. miesto: Ema Laura PÁLKOVÁ (M. Válek: Dejiny trávy)

1. miesto: Július BALKOVSKÝ (K. Kolbas: Gazda)
– postup do krajského kola

2. miesto: Nina RYBÁKOVÁ (P. Gureman, J. Colohnatt: Vražda v divadle)
– s odporučením na postup do krajského kola

3. miesto: Kristína DOVALOVÁ (L. Grosmann: Obchod na korze)

3. miesto: Vanda VÝBOŠTEKOVÁ (U. Kovalyk: Obyčajný mŕtvy otec)

 


Fotogaléria:

Foto: Miro Zaťko


Propagácia: