Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások básnikov štúrovskej generácie


VII. časť: Anička, Janko a Jozef Miloslav


  V tejto časti nášho cyklu nebude hlavnou postavou rozprávania niektorý zo štúrovských mladoňov, ale mladá, inteligentná a navyše veľmi pekná dievčina - Anička Jurkovičová, ktorá bola veľkou láskou dvoch významných predstaviteľov štúrovskej družiny a teda aj našich národných dejín – Janka Francisciho-Rimavského a Jozefa Miloslava Hurbana. ...No, štúrovských mládencov bolo do Aničky zamilovaných viac, ale len u týchto dvoch to dospelo do bližšieho vzťahu. A nebojte sa... Nebude to žiadny milostný trojuholník. Ale nepredbiehajme, čítať viac...