Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások básnikov štúrovskej generácie


VII. časť: (Divný) Janko a Mária Polexína


 

Janko Kráľ - enfant terrible štúrovskej generácie - sa od svojich vrstovníkov v mnohom odlišoval. V pozitívnom i negatívnom zmysle. I príbeh jeho manželstva sa teda bude líšiť od predošlých, ktoré sme v našom cykle priblížili. Najmä v tom, že skutočnej lásky a úcty, predovšetkým z jeho strany, v ňom bolo pramálo.

 čítať viac...