Neštúrovský Štúrovec – 2.časť


Samuel Dobroslav Štefanovič


  

 Rozprávanie o živote Samuela Dobroslava Štefanoviča sme na konci prvej časti prerušili v momente, keď na konci leta 1849 opúšťa znechutený z dvojtvárnosťou viedenskej vlády a nedôstoj- ným zaobchádzaním habsburgského velenia s dobrovoľníkmi, slo- venské dobrovoľnícke oddiely. V tejto časti si priblížime jeho porevolučné životné osudy i národnú a publicistickú činnosť. Čítať viac...