Poézia naša milá… 2023

#PoeziaNasaMila


  17. 3. 2023 | 18.00 h | V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica


Fotogaléria 

Foto: Tibor Deák a Dušan Jablonský

Súhrnné informácie


Komorný poeticko-hudobný program MY KULTÚRA v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom.

V. ročník je venovaný SVETOVÉMU DŇU POÉZIE (21.3.2023) a 140. výročiu narodenia Samuela Cambela – básnika. 

Pripravil a uvádza: Miroslav Kapusta.


Vstupné: 3 € (Vstupenky budú zlosovateľné) - vstupenky na mieste.


Účinkujú: 

POÉZIA

žiaci ZUŠ J. Cikkera v BANSKEJ BYSTRICI,
odbor literárno-dramatický

Milan Jareš 

Zuzana Jančíková

Magdaléna Štefková

...

Anna Drevická 

Katarína Kovačechová

Erik KriššÁK

VÝTVARNÁ SCÉNA

Miroslav Pazdera

HUDBA

žiaci konzervatória PinkHarmony VO ZVOLENE
a SZUŠ LAVUTA v BANSKEJ BYSTRICI:

Viktória Anna Lámerová – Spev (šansón)

Šimon Kapusta – klavír

...

žiačka Konzervatória J. L. Bellu v BANSKEJ BYSTRICI

Paula Petríková – akordeón

...

Miloš Kondáč – gitara

Jozef Mak – folklórny spev

Peter Danko – heligónka


Propagácia: