Sárova Bystrica 2020
Semináre

V rámci súťaže mladých moderátorov - redaktorov, Sárova Bystrica 2020, sme si pre vás pripravili obsahovo veľmi hodnotné semináre.
Keďže boli vyhlásené obmedzenia v súvislosti s pandemickou situáciou, sme nútení tieto semináre prezentovať prostredníctvom interaktívnej online aplikácie. V našom prípade to bude aplikácia Zoom. Prihlásiť sa na semináre môžu súťažiaci, aj pedagógovia. Ostatné informácie súvisiace so seminármi budú zasielané len prihláseným záujemcom. Budeme sa tešiť vášmu záujmu.

 


Zoznam seminárov:


ZÁKLADY PRÍPRAVY TV RELÁCIE

Lektor: Mgr. Art. Radoslav ZEMANČÍK, tímlíder Centra spravodajstva a publicistiky Rádia REGINA – STRED

Dátum: 22. októbra 2020 o 14.30

Prihláška – prihlasovanie bolo ukončené


TECHNICKÉ RIEŠENIE SNÍMANIA A STRIHU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

Lektor: Mgr.art. Matúš DRUGA, režisér dokumentárnej tvorby

Dátum: 23. októbra 2020 o 14.30h

Prihláška – prihlasovanie bolo ukončené.


ZÁKLADY PRÍPRAVY REPORTÁŽE

Lektorka: Mgr. Martina KAŠIAROVÁ, redaktorka TV Markíza

Dátum: 29. októbra 2020 o 14.30h

Prihláška – prihlasovanie bolo ukončené


ODBORNÝ HODNOTIACI SEMINÁR – SÁROVA BYSTRICA 2020 / KRAJSKÉ KOLO

Dátum: 5. novembra 2020 o 14.30h

Prihláška – prihlasovanie bolo ukončené


ZÁKLADY TECHNIKY REČI A PREJAVU

Lektorka: Bc. Ema Kristofová, Dis.art.

Dátum: 19. novembra  o 14.30h

Prihláška


ODBORNÝ HODNOTIACI SEMINÁR – SÁROVA BYSTRICA 2020 / CELOŠTÁTNE KOLO

Dátum: 27. novembra 2020 o 18.15h

 


Všetky prihlášky na semináre nájdete na https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/