Sárova Bystrica 2022 – semináre

#SarovaBystricaODBORNÝ SEMINÁR 1/2022


PRÁCA MODERÁTORA

lektorka: Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.

13. 9. 2022 o 9.00 h – Hotelová akadémia Brezno

14. 9. 2022 o 9.00 h– V PODKROVÍ (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici)

Prihlasovanie na odborný seminár PRÁCA MODERÁTORA je možné najneskôr do 12. 09. 2022.

Účastnícky poplatok: 2 €

 

 ODBORNÝ SEMINÁR 2/2022


AKO NATOČIŤ REPORTÁŽ

lektor: Mgr. art. Matúš Druga

29. 9. 2022 o 10.00 h– Hotelová akadémia Brezno

30. 9. 2022 o 10.00 h– V PODKROVÍ  (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici)

Prihlasovanie na odborný seminár AKO NATOČIŤ REPORTÁŽ je možné najneskôr do 27. 09. 2022.

Účastnícky poplatok: 2 €

 

 

 Propagácia