Sárova Bystrica 2023 – semináre

#SarovaBystrica

 ODBORNÝ SEMINÁR 1/2023


AKO NATOČIŤ REPORTÁŽ

lektori: Iveta Drugová (RTVS), Matúš Druga (SOS BB)

27. 9. 2023 o 10.00 h– V PODKROVÍ  (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici)

Prihlasovanie na odborný seminár AKO NATOČIŤ REPORTÁŽ je možné najneskôr do 25. 09. 2023.

Účastnícky poplatok: 2 €

 

 

 

Odporúčame premyslieť si námety na reportáž, aby ste ich mohli prekonzultovať s lektormi.
Ako inšpiráciu si môžete pozrieť livestreamy z minuloročného finále: SÁROVA BYSTRICA 2022 – CELOŠTÁTNE KOLO 

 ODBORNÝ SEMINÁR 2/2023


PRÁCA MODERÁTORA A ZÁSADY SPISOVNEJ VÝSLOVNOSTI

lektori: Mariana Kovačechová (RTVS) a Martin Lokša

4. 10. 2023 o 10.00 h– V PODKROVÍ (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici)

Prihlasovanie na odborný seminár PRÁCA MODERÁTORA je možné najneskôr do 2. 10. 2023.

Účastnícky poplatok: 2 €

 

Prihláška na odborný seminár: Práca moderátora

 Propagácia