Krajská tvorivá dielňa 2020

Krajská tvorivá dielňa je v tomto roku z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s COVID-19 zrušená. Nasledujúci ročník sa bude konať 1. – 3. októbra 2021, ak to situácia dovolí.


Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie.

Ak máte radi literatúru, recitujete alebo hráte divadlo, poznačte si nový dátum, ktorý dúfame bude vrámci pandemickej situácie možný:

4. – 6. 12. 2020, Hotel BIELA MEDVEDICA, Bystrá

Opäť po roku ponúkame recitátorom, tvorcom divadla poézie a pedagógom pracujúcim s umeleckým prednesom a divadlom poézie možnosť naučiť sa niečo nové, či preskúšať si to, čo už vedia. V spolupráci a s odbornou garanciou Národného osvetového centra v Bratislave krajskú tvorivú dielňu v Hoteli Biela Medvedica na Bystrej.

Príďte si užiť priateľskú tvorivú atmosféru plnú nápadov a rád, ktoré Vám sprostredkujú skúsení lektori:

Sekcia poézie - Mgr. Soňa Pariláková, PhD. – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného   zboru pre UP NOC

Sekcia prózy - Mgr. Eliška Sadíleková – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

Sekcia divadla poézie - Mgr. Renata Jurčová – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka   umeleckého prednesu

- Mgr.art. Matej Struhár – herec, recitátor, ústredný metodik NOC  pre umelecký prednes a divadlo  poézie 

Účastnícky poplatok: 40 €

Bližšie informácie: Dušan Jablonský - 0940 982 676