Krajská tvorivá dielňa

Workshop pre recitátorov, pedagógov um. prednesu a tvorcov divadiel poézie

2. – 4. 10. 2020, Hotel BIELA MEDVEDICA, Bystrá