O prednese 2021

 

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich s umeleckým prednesom 

Seminár sa uskutočnil 23. novembra v sále V PODKROVÍ SOS. Lektorka Eliška Sadíleková skúsene a trpezlivo viedla 12 pedagógov krok za krokom po ceste od čítania k umeleckému prednesu, aby oni potom mohli po rovnakej ceste previesť svojich zverencov na školách. Postupne si spolu ukázali ako vybrať vhodný text podľa veku a typológie recitátora, ako ho spolu s ním rozanalyzovať a nájsť hlavnú myšlienku, ktorú bude recitátor následne prezentovať poslucháčom. Dôležitou, ale veľmi náročnou časťou prípravy prednesu, je dramaturgická úprava textu, aby mal primeranú dĺžku, ale aby zároveň dokonale zachytil myšlienkové posolstvo, ktoré chce recitátor odovzdať. Následne sa účastníci venovali tvorbe výrazu, čiže správnemu využitiu verbálnych i neverbálnych výrazových prostriedkov, ako rytmus, tempo reči, intenzita hlasu, ale aj gesto, či mimika. Lektorka tiež predviedla pedagógom, ako môžu prostredníctvom hry uvoľniť fantáziu a rozvinúť predstavivosť recitátora.

Napriek snahe lektorky i nasadeniu pedagógov sa ani zďaleka nepodarilo prebrať všetko, čo je pre kvalitnú prípravu recitátora a jeho prednesu potrebné. Preto podobný seminár plánujeme uskutočniť opäť aj v nasledujúcom roku.


Fotogaléria: