Pre recitátorov 2022

Podľahli ste čaru umeleckého prednesu, alebo sa pripravujete na súťaž v tejto oblasti? V našom regióne sme si pre Vás pripravili workshopy pre recitátorov.

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravuje prvý z cyklu workshopov v šk. roku 2022/23.


7. 12. 2022 o 10.00h | Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno,

lektori: Mgr. Melánia Dubínyová, Mgr. Dušan Jablonský


Téma workshopu:

Dramaturgia a výber textu

Účastnícky poplatok: 2 €

 

Žiadame záujemcov, aby si priniesli návrhy textov (viaceré), s ktorými by chceli súťažiť, a s ktorými budú na workshope pracovať!

 

Zároveň záujemcov žiadame, aby zaslali záväznú prihlášku na našu mailovú adresu jablonsky@sosbb.sk, alebo poštou na adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica, najneskôr do 2. decembra 2022.


Workshopy, ktoré prebehli:


18.1.2022 o 10.00h
Hotelová akadémia, Brezno

Workshop pre recitátorov  IV. a V. kategórie pre okres Brezno

Téma: Dramaturgia a výber textu.