PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

#workshop

PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Workshop pre recitátorov IV. a V. kategórie pre okres Brezno.

 


16. 1. 2024 o 10.00h | Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno,

lektori: Mgr. Melánia Dubínyová, Mgr. Dušan Jablonský


Téma workshopu:

ÚPRAVA TEXTU

Účastnícky poplatok: 2 €

 

Žiadame záujemcov, aby si priniesli texty.

 

Zároveň záujemcov žiadame, aby zaslali záväznú prihlášku na našu mailovú adresu jablonsky@sosbb.sk, alebo poštou na adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica, najneskôr do 9. januára 2024.