Umelecký stisk na Dolnej 2023

#UmeleckyStiskNaDolnej


Kultúrne podujatie Umelecký stisk na Dolnej po roku v priestoroch SOS prináša pestrý umelecký program s autorskou literárnou tvorbou, živou hudbou, dramatickým umením a fotografiou. S poéziou sa tentoraz predstaví skúsená poetka Gabriela Grznárová, básnici Marcel Perecár a Peter Papšo, ale aj začínajúca poetka Zuzana Babinčáková. Prozaickou tvorbou program spríjemnia Michal Várošík a Lucia Vlčeková. Časom overené aforizmy Ľuda Majera bude interpretovať mladý herec Marec Brxa. S dramatickým umením sa predstavia študenti Akadémie umení Klára Novotná a Norbert Čabala. Výstavu fotografií pripraví Miroslav Vojtek a hudobne sa svojimi piesňami pod program podpíše Roman Buhovecký. Dramaturgicky a moderátorsky podujatie pripravil Marcel Páleš.Fotogaléria 

Foto: M. Trimay

24. február 2023 o 18.00 h | V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica 


Generácia Nula, Akadémia umení  a Stredoslovenské osvetové stredisko

UMELECKÝ STISK NA DOLNEJ

KOMPONOVANÝ KOMORNÝ PROGRAM
OBLASTI: DIVADLO, HUDBA, UMELECKÉ SLOVO, VÝTVARNÁ TVORBA

 

POÉZIA

Marcel Perecár

Gabriela Grznárová

Peter Papšo

Zuzana Babinčáková

PRÓZA

Michal Várošík

Lucia Vlčeková

AFORIZMY

Ľudovít Majer

INTERPRETÁCIA

Marek Brxa

DRAMATICKÉ UMENIE

Norbert Čabala

Klára Novotná

HUDBA

Roman Buhovecký

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Miroslav Vojtek

 

DRAMATURGIA

Marcel Páleš


Propagácia: