AMFO 2023

#AMFO


17. 4. 2023 | V PODKROVÍ, DOLNÁ 35, Banská Bystrica

Hodnotiaci seminár za účasti  Alana Hyžu a Gabriely Teplickej


AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO). Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov, III. nad 25 rokov, autori súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základnými hodnotami súťaže sú ľudskosť, rôznorodosť a autentickosť. Viac informácií o súťaži nájdete v propozíciách.Prihlasovanie: 1. 3. 14. 4. 2023

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasitVyhodnotenie

Štatistika: kola sa zúčastnilo 25 amatérskych fotografov v 3 vekových skupinách spolu s 74 fotografiami. Jedna súťažiaca nakoniec zo súťaže odstúpila, lebo fotografie do systému nedodala.

Odborná porota (Alan Hyža, Gabriela Teplická, Miro Zaťko) niektoré fotografie preradila do inej kategórie, alebo počet zredukovala. Na výstavu bolo doporučených 12 autorov a 17 fotografií. Do krajského kola postúpili 6 autori s jedným cyklom (3 fotografie), jedným diptychom (2 fotografie) a 4 autori so štyrmi jednotlivými fotografiami.

Ocenení autori a fotografie: Lea Sokáčová - Introvert, Sarah Miklianová - Fantazma, Ján Mikolaj - Uväznená 1, Emma Petlušová - Skrytá identita, Martin Ragan - Za oponou (diptych), Lucia Blašková - Emócie (cykly a seriály), Katarína Bohušová - Detstvo. Medzi ocenenými dominovali študenti Súkromnej základnej umeleckej školy R. Tatára: Lea Sokáčová, Ján Mikolaj, Emma Petlušová, Martin Ragan a Katarína Bohušová.

Na výstave si budete môcť pozrieť ešte tieto fotografie: Elizabeth Verkinová - Radosť, Jelisej Kuzmin- Memento, Osobnosť, Lucia Podolská - Hrdinka, Sofia Mišendová - Autoportrét, Ema Vrbická - S hlavou v oblakoch 2, Miroslav Šimo - Stratený zmysel.

Po skončení práce v porote sa naši hostia zmenili na lektorov a v seminári vyhodnotili regionálnu súťaž. Na záver odlektorovali súčasnú úroveň slovenskej dokumentárnej fotografie.

S ocenenými  a doporučnými fotografiami sa budete môcť "stretnúť" na výstave v kaviarni U Bothára, Dolná 35, Banská Bystrica v dňoch 2.-19. mája 2023.


Propozície


Propagácia