Hodnotenie PMOF 2020 (Fotoklub Granus)

Banskobystrický fotoklub / Hodnotenie PMOF 2020 (13. februára a 12. marca SOS)

Stretnutie členov a priateľov fotografie, na ktorých sa hodnotia kolekcie fotografií fotoklubov z celého Slovenska. Každý fotoklub postaví 15 fotografií zostaví ich do prezentačnej mapy a pošle na hodnotenie do zapojených fotoklubov (15). Po zhodnotení všetkých kolekcií sa na základe bodového výsledku určí najlepší fotoklub v danom ročníku, zároveň sa určí aj víťazná fotografia. Súťaž je dobrým metodickým návodom ako hodnotiť fotografie.