NEVIDÍM, ALE FOTÍM

#NevidimAleFotim


15. december – 27. január 2023 | Umelecká kaviareň Bothár, Dolná 35, Banská Bystrica


NEVIDÍM, ALE FOTÍM 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ WORKSHOPU NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH

 


Nevidiaci a slabozrakí sa pod fotografickým vedením Alana Hyžu učili vyjadrovať obrazom. Obrazový jazyk je esperantom výtvarného umenia a rozumejú mu všetci. Interakcia medzi lektorom a „fotografmi" je veľmi dôležitá. Tu bola nezastupiteľná úloha Jána “Mišiaka” Miškoviča, ktorý má bohaté skúsenosti aj ako slabozraký aj ako fotograf. Za pomoci asistentov pracovali naši znevýhodnení “žiaci” na zadaniach odborného garanta. Práve Alan Hyža bol ten správny lektorský typ. Je uvážlivý, má skúsenosti s fotografovaním, prácou v skupine. Veľkou výhodou je, že pozná prostredie znevýhodnených skupín. Charakteristikou takéhoto fotografovania je angažovanosť vo význame vytvoriť autentické systematicko-konceptuálne „dielko“. Projekt sa  tak môže vyhýbať póze a skratkovitosti témy. Bol to spôsob, ako zachytiť moment, keď nevidiaci a slabozraký sa stáva vidiacim, keď tma je svetlom. Moment je zachytený a pretavuje sa do reálneho obrázku - fotografie - výstavy - bulletinu.


Výstava je putovná a roku 2023 bude reprízovaná v Nitre a Košiciach.


Na projekte spolupracovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.


Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.


Fotogaléria