POSLUCHÁČI UTV
SVET OČAMI ĽUDÍ TRETIEHO VEKU

#POSLUCHACIUTV


SVET OČAMI ĽUDÍ TRETIEHO VEKU

Poslucháči tretieho a prvého ročníka Univerzity tretieho veku pri UMB

V Ý S T A V A    N E P R O F E S I O N Á L N E J    F O T O G R A F I C K E J    T V O R B Y

1. 8. – 27. 8. 2024

V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica


VERNISÁŽ

1. 8. 2024 | 17.00 h | V PODKROVÍ,  Dolná 35, Banská BystricaV spolupráci s  Univerzitou tretieho veku pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Fotografia, usporiada Stredoslovenské osvetové stredisko výstavu fotografií poslucháčov tretieho a prvého ročníka. Svoje absolventské fotografie vystavia absolventky a absolventi tretieho ročníka Eva Kucejová, Eva Mihalíková, Ľubica Homolová, Natália Mihálová,  Peter Ruml, Ján HalačVladimír Kordík, Tibor Deák a poslucháčky/poslucháči prvého ročníka Mária Gazdíková, Danica Guťanová, Eva Šrámeková, Zuzana Macošková, Klaudia Puskajlerová, Margita Hanuliaková, František Jílek, Pavel Hajdúch Karol Kováč.


Propagácia