RETROSPEKTÍVA BOŽENY MAXOVEJ

#BozenaMaxova


RETROSPEKTÍVA BOŽENY MAXOVEJ

Retrospektívna výstava olejomalieb víťazky celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum 2022


8. 12. 2023 - 14. 1. 2024 | Umelecká kaviareň U BOTHÁRA | V POKROVÍ

Vernisáž: 8. 12. 2023 | 17.00 H | V PODKROVÍ | Dolná 35, Banská Bystrica


BOŽENA MAXOVÁ A JEJ CESTA

Pozerám sa cez plece späť. Sú to už viac ako dve desaťročia, čo vnímam Boženku. Výtvarníčku, ktorá nielen vypĺňa svoj voľný čas, ale napreduje verná svojmu menu - vždy na MAXovú.

Neprofesionálni výtvarníci sú väčšinou v zrelom veku, lebo teraz, keď už nemusia živiť seba a svoje rodiny, majú viac času, vracajú sa k svojim koníčkom. Niekto si maľuje len tak, niekto sofistikovane hľadá svoje miesto medzi umelcami. Keď sme s profesorom Jaroslavom Uhelom pripravovali autorské výstavy neprofesionálnych výtvarníkov z Banskej Bystrice, dali sme si kritérium - „výtvarník s programom a názorom”. Hneď prvá voľba padla na pani Maxovú. Boženka síce pôsobí placho a pokorne, ale už návšteva jej „ateliéru” bola návštevou zázemia umelca, ktorý vie upútať a osloviť. Techniku má zvládnutú na profesionálnej úrovni. Jej súputníci si vyberajú akryl, ako jednoduchší a lacnejší variant maľby, ona sa nezľakla oleja. Svoju techniku si vycíbrila kopírovaním majstrov. Tak zistila, na čo má. Po zvládnutí techniky olejomaľby sa púšťa do vlastnej TVORBY. Hľadá témy a spôsoby realizácie. Postupne prechádza od realistickej krajinomaľby k portrétom. Neskôr sa vracia ku krajinomaľbe, ale už - štylizovanej, ktorá je predzvesťou obdobia geometrických tvarov a ilúzií. Zaujíma ju filozofia žitia. Platónsky si kladie otázku, čo je realita - videné, alebo to premietnuté. Jej tvorba je plná symbolov a odkazov. Kto sme a kam kráčame?

Boženka Maxová vykročila cieľavedome za úspechom. Najprv nesmelo ale vytrvalo. Jej tvorba si prekliesnila cestu na samý vrchol neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Zaslúžene!

Miroslav Zaťko        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Galéria z vernisáže

Propagácia