Jarný salón 2023

#JarnySalon


Jarný salón je regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023.

Toto výnimočné podujatie podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov. Od svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca.


Jarný salón je regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023.
Súťaže sa zúčastnilo 15 autorov so 48 výtvarnými prácami.

Odborná porota v zložení: Jaroslav Uhel, Marián Krnáč a Miroslav Nohejl vybrala pre súťažnú výstavu 15 autorov a 28 diel. 

Súťažné práce si budete môcť pozrieť na výstave11. 4. – 30. 4. 2023 V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Výsledky regionálneho kola a štatistiky:

 


Galéria naších ocenených:

Zuzana Kupčoková, Božena Maxová, Darina Knotková a Juraj Pančuška.

Galéria z vernisáže:

Propozície:

 


Propagácia