Jarný salón 2023

#JarnySalon


Jarný salón je regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023.

Toto výnimočné podujatie podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov. Od svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca.Prihlasovanie: 1. 2. – 31. 3. 2023

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


Súťažné práce si budete môcť pozrieť na výstave11. 4. – 30. 4. 2023 V PODKROVÍ a v Umeleckej kaviarni Bothár, Dolná 35, Banská Bystrica


Propozície: