Jarný salón

Regionálne kolo Výtvarného spektra 

Každoročne sa výtvarníci nášho regiónu zapájajú do súťaže Výtvarné spektrum, ktorej Jarný salón je regionálnym kolom. Súťažná výstava predstavuje zapojených výtvarníkov, ale aj nám ukazuje aká je úroveň výtvarného prejavu, aké žánre sú určujúce a aká je veková štruktúra výtvarnej zložky ZUČ.