Umenie a súvislosti
s Jarom Uhelom

Tvorivé stretnutia s pedagógom a výtvarníkom v jednej osobe

24.11.2020 | 17:00 | V PODKROVÍ SOS

Pripravujeme sa na nový ročník súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2021.
Stretnutie je určné všetkým výtvarníkom, ktorí chcu ďalej napredovať a vzdelávať sa.