Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom

21. januára a 3. februára 18:00 SOS

Stretnutia pedagóga a výtvarníka s neprofesionálnymi výtvarníkmi, kde si každý môže odkonzultovať svoje výtvarné práce, ale aj nasmerovať sa na svojej ceste za vlastnou umeleckou praxou. Vzdelanie v teoretickej rovine je dopĺňané praktickými exkurziami do sveta dejín umenia. Výborná príprava v predsúťažnom období pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu.