Výtvarné spektrum 2023

#VytvarneSpektrum


Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM je jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov. Od svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca. Aktuálny ročník prebehol aj vďaka spoločnosti Möbelix, ktorá venovala do súťaže sponzorský dar. 60. VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Zasadnutie odbornej poroty: 14. 04. 2023
Vernisáž podujatia:  25. 5. 2023, 17.00h 
Trvanie výstavy: 25. 5. – 25. 6. 2023


Vyhodnotenie

Odborná porota Štatistika
  • Jaroslav Uhel – predseda
  • Miroslav Nohejl – člen
  • Marián Krnáč – člen
  • Celkový počet prihlásených autorov: 46
  • Celkový počet prihlásených diel: 77
  • Celkový počet vystavujúcich autorov: 36
  • Celkový počet vystavujúcich diel: 46
  • Celkový počet ocenených autorov: 19

Ocenenia a postupujúci

VS 2023

Fotogaléria z vernisáže

 


Propagácia