Edičná činnosť

Edičná činnosť patrí medzi najstaršie odvetvia Stredoslovenského osvetového strediska, aj keď sa jej osobitná pozornosť začala venovať až v roku 2021 založením samostatného špecializovaného úseku. K našim pravidelným vydaniam patria bulletiny z folklórnych festivalov, ktoré organizujeme, katalógy z umeleckých výstav, metodické príručky z oblasti umeleckého slova, hudby, divadelníctva a pod.

V roku 2021 sme založili polročník 100PA, ktorým chceme na jednej strane dokumentovať našu činnosť a na druhej strane informovať o aktivitách aj v tlačenej forme. Tiež sme začali vydávať Interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný časopis etnUM a časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji artUM, ktorý pripravujeme v spolupráci s osvetovými strediskami BBSK.

Výraznejším projektom, do ktorého sa púšťame je kniha o 55. ročníkoch Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe. Dovtedy sa však pokúsime na jednom mieste zmapovať všetky doposiaľ nami vydané publikácie.

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ