Etická výchova

V oblasti etickej výchovy pripravujeme odborné besedy a prednášky pre žiakov, študentov i pedagógov základných a stredných škôl. Pri príprave a realizácii podujatí spolupracujeme s fundovanými lektormi z vysokých škôl, Policajného zboru SR, odborných organizácií venujúcich sa tejto problematike.

V ponuke sú prednášky v tematických okruhoch:

  • prevencia závislostí
  • zhubné kulty a sekty
  • extrémizmus
  • medziľudské vzťahy
  • kriminalita

Extrémizmus

Besedy pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica