História

V tejto tematickej oblasti pripravujeme odborné besedy, prednášky a články pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ, ktoré budú venované zaujímavým historickým udalostiam a osobnostiam nášho regiónu, kraja i celého Slovenska.


Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VIII. časť


(Divný) Janko a Mária Polexína

Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VII. časť


Anička, Janko a Jozef Miloslav

Neštúrovský Štúrovec – 2.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

Neštúrovský Štúrovec – 1.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate