História

V tejto tematickej oblasti pripravujeme odborné besedy, prednášky a články pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ, ktoré budú venované zaujímavým historickým udalostiam a osobnostiam nášho regiónu, kraja i celého Slovenska.