Literatúra

V oblasti literatúry pripravujeme odborné besedy, prednášky a články pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ, ktoré ich budú populárnou formou oboznamovať so životom a dielom viac i menej známych literárnych tvorcov, predovšetkým z nášho regiónu a kraja, ale i celého Slovenska, či zahraničia.