Regionálna výchova

V oblasti regionálnej výchovy pripravujeme odborné besedy, prednášky a články pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ, ktoré majú za cieľ atraktívnou formou rozvíjať záujem a vedomosti o tradičnej ľudovej kultúre, prírode, či kultúrnych a historických pamiatkach nášho regiónu. Taktiež ponúkame pre učiteľov regionálnej výchovy odborné semináre so zameraním na tradičnú kultúru a umenie.

Blízki z ďaleka
Online

Stretnutie so zahraničnými Slovákmi pochádzajúcimi z miest a obcí Banskobystrického kraja.


POZVÁNKA

Etnografické okienko

Sviatok všetkých svätých,
Dušičky a trochu o smrti