Regionálna výchova

V oblasti regionálnej výchovy pripravujeme odborné besedy, prednášky a články pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ, ktoré majú za cieľ atraktívnou formou rozvíjať záujem a vedomosti o tradičnej ľudovej kultúre, prírode, či kultúrnych a historických pamiatkach nášho regiónu. Taktiež ponúkame pre učiteľov regionálnej výchovy odborné semináre so zameraním na tradičnú kultúru a umenie.

Stridžie dni

Katarína, Ondrej, Barbora,
Mikuláš, Lucia


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Sviatok všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých,
Dušičky a trochu o smrti


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Turíce, Rusadlá

Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných
tretím najväčším kresťanským sviatkom.


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľkonočný pondelok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľkonočná nedeľa

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Biela sobota

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľký piatok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Zelený štvrtok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Blízki z ďaleka
Online

Stretnutie so zahraničnými Slovákmi pochádzajúcimi z miest a obcí Banskobystrického kraja.


POZVÁNKA