Stredoslovenské osvetové stredisko

Sídlo inštitúcie:

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná ul. č. 35
975 25 Banská Bystrica

IČO: 35987138

Web stránka: www.sosbb.sk
E-mail: sosbb@sosbb.sk
Tel. č.: +421 940 982 677

Riaditeľka

Mgr. Tatiana Salajová

e-mail: salajova@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 675

 

Oddelenie hlavných činností

Hudba a spev

Mgr. Igor Gašpar, PhD.

email: gaspar@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 682

Vizuálne umenie

Mgr. Miroslav Zaťko

e-mail: zatko@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 673

Tradičná kultúra

Mgr. Tatiana Urbanová

e-mail: urbanova@sosbb.sk
tel. č.: +421940 982 674

Dielňa ľudových remesiel

Magdaléna Slivková

e-mail: slivkova@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 678

 

Mgr. Andrej Stollmann

e-mail: stollmann@sosbb.sk
tel. č.: +421940 982 678

Divadlo


Mgr. art. Martin Krajčovič 

e-mail: krajcovic@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 683

Umelecké slovo - Vzdelávanie a prevencia

Mgr. Dušan Jablonský

e-mail: jablonsky@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 676

Oddelenie podporných činností

Grafika – web – design

Mgr. art. Matúš Druga

e-mail: matus.druga@gmail.com
tel. č.: +421 918 541 958

 

Rudolf Szabó

e-mail: dtp@sosbb.sk
tel. č.: +421 903 889 930

Ekonomika

Ing. Mária Pitlová

e-mail: pitlova@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 679

 

Janka Bukvajová

e-mail: bukvajova@sosbb.sk
tel. č.: +421 940 982 680

Prevádzka a údržba

Marek Malysa

tel. č.: +421 902 304 564