Stredoslovenské osvetové stredisko

Sídlo inštitúcie:


Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná ul. č. 35
975 25 Banská Bystrica

IČO: 35 987 138


E | sosbb@sosbb.skT | 0940 98 26 77

 

 

 

 

 

 

RIADITEĽKA


Tatiana Salajová
Riaditeľka SOS
 

E | salajova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 75

 

ODDELENIE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ


Dušan Jablonský
Divadlo | Umelecké slovo
Vzdelávanie a prevencia

E | jablonsky@sosbb.sk
T | 0940 98 26 76

 


Róbert Ragan
Hudba a spev
 

E | ragan@sosbb.sk
T | 0905 635 417

 


Tatiana Urbanová
Tradičná kultúra


E | urbanova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 74

 


Gabriela Kováčiková
Tradičná kultúra


E | kovacikova@sosbb.sk
T | 0907 51 86 60

 


Ján Šebeň
Vizuálne umenie


E | seben@sosbb.sk
T | 0940 98 26 73

 


Katka Mosnáková Bagľašová
Publikačná činnosť
 

E | baglasova@sosbb.sk
T | 0949 36 29 60

 


Daniela Pápežová
Ľudové remeslá
 

E | papezova@sosbb.sk
T | 0908 91 79 26

 


Andrej Stollmann
Ľudové remeslá
 

E | stollmann@sosbb.sk
T | 0940 98 26 78

ÚTVAR PROPAGAČNÝCH A MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ


Matúš Druga
Propagácia a marketing
 

E | druga@sosbb.sk
T | 0918 54 19 58

 


Rudolf Szabó
Propagácia a marketing
 

E | dtp@sosbb.sk
T | 0903 88 99 30

 

ODDELENIE EKONOMICKO-TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ


Janka Malysová
Ekonómka | Účtovníčka
Rozpočtárka

E | bukvajova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 80

 


Patrícia Fraňová
Mzdová účtovníčka
Personalistka

E | franova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 79

 


Marek Malysa
Správca budovy, vodič
 

E | malysa@sosbb.sk
T | 0902 30 45 64