Stredoslovenské osvetové stredisko

Sídlo inštitúcie:


Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná ul. č. 35
975 25 Banská Bystrica

IČO: 35 987 138


E | sosbb@sosbb.skT | 0940 98 26 77

RIADITEĽKA


Tatiana Salajová
Riaditeľka SOS
 

E | salajova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 75

 

ODDELENIE ODBORNÝCH ČINNOSTÍMartin Krajčovič
Divadlo
 

E | krajcovic@sosbb.sk
T | 0940 98 26 83

 


Igor Gašpar
Hudba a spev
 

E | gaspar@sosbb.sk
T | 0940 98 26 82

 


Tatiana Urbanová
Tradičná ľudová kultúra
 

E | urbanova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 74

 


Miroslav Zaťko
Vizuálne umenie
Zástupca riaditeľky

E | zatko@sosbb.sk
T | 0940 98 26 73

 


Dušan Jablonský
Umelecké slovo
Vzdelávanie a prevencia

E | jablonsky@sosbb.sk
T | 0940 98 26 76

 


Katka Mosnáková Bagľašová
Publikačná činnosť
 

E | baglasova@sosbb.sk
T | 0949 36 29 60

 


Magdaléna Slivková
Ľudové remeslá
 

E | slivkova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 78

 


Andrej Stollmann
Ľudové remeslá
 

E | stollmann@sosbb.sk
T | 0940 98 26 78

ÚTVAR PROPAGAČNÝCH A MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ


Matúš Druga
Propagácia a marketing
 

E | druga@sosbb.sk
T | 0918 54 19 58

 


Rudolf Szabó
Propagácia a marketing
 

E | dtp@sosbb.sk
T | 0903 88 99 30

 

ODDELENIE EKONOMICKO-TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ


Mária Pitlová
Ekonómka | Účtovníčka
Rozpočtárka

E | pitlova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 79

 


Janka Bukvajová
Mzdová účtovníčka
Personalistka

E | bukvajova@sosbb.sk
T | 0940 98 26 80

 


Marek Malysa
Správca budovy, vodič
 

E | malysa@sosbb.sk
T | 0902 30 45 64

 


Organizačná schéma SOS