Divadlo

Ochotnícke divadlo má v našom prostredí úctyhodnú viac ako storočnú tradíciu. Na tradícii staviame a oblasť neprofesionálneho divadla cieľavedomo rozvíjame a podporujeme, spolupracujeme s divadelnými ochotníkmi v regióne – divadelnými súbormi, divadlami mladých, detskými divadlami i divadlami dospelých hrajúcich pre deti. Každoročne pre ne organizujeme súťaže, pre deti – MY SME MALÍ DIVADELNÍCI, pre mladých – KARVAŠOVA BYSTRICA a pre dospelých TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI. Metodicko–inštruktážna činnosť, vzdelávanie, workshopy, ktoré pre divadelných ochotníkov realizujeme, prinášajú aj svoje ovocie v podobe dobrých umiestnení sa na súťažných prehliadkach a viaceré súbory pravidelne reprezentujú náš región na celoštátnej úrovni.

Našou vlajkovou loďou je inšpiratívny festival s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ CHALUPKA organizovaný v Brezne od r. 2004, ktorým rozširujeme možnosti kultúrneho vyžitia sa širokej diváckej obce Horehronia a Pohronia a ktorým podporujeme a udržujeme divadelné tradície v  kraji.

POPOLVÁR

detský divadelný štvrtok

6. 6. 2024 o 17.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Svetový deň divadla 2024

Divadelníci na celom svete
si pripomínajú svoje poslanie.
27. marec 2024


PAMÄTNÝ DEŇ

ZA TAJOMSTVAMI THÁLIE I.

online webinár na tému: Dramatizácia
literárnych predlôch – Tvorivé písanie
18. mája 2024


WORKSHOP

ŠIKOVNÍČEK 2024

letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít
a workshopov pre deti od 8 do 14 rokov
8. – 12. 7. 2024


LETNÝ TÁBOR

TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2024

region. kolo celoštátnej súťaže neprofesionálneho
divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
23. – 24. marec 2024 / VÝSLEDKY


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2024

regionálna súťažná detskej dramatickej
tvorivodsti pre okresy BR a BB
13. marec 2024


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

KARVAŠOVA BYSTRICA 2024

Regionálne kolo celoštátnej
súťaže divadla mladých FEDIM 2023
8. marec 2024


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Divadelná chalupka 23

Inšpiratívny festival

20. – 23. september 2023


FESTIVAL

Ráčte vstúpiť 2023

Divadelné predstavenia pre deti
z marginalizovaných skupín
20. – 23. 9 / 2. – 3. 10 / 15. 10. 2023


DIVADLO

CANDYCRUSH.SK

Komédia zo života štyroch tridsiatnikov.

26. 7. 2023 o 20.00 h


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

SLOVENSKÁ DIVADELNÁ KLASIKA ZA 60 MINÚT

v podaní Potulného dividla J+T z Medzibrodu
10. 8. 2023 o 20.00 h


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

JA SOM INNA

Divadelné predstavenie pre deti

8. jún 2023 o 17.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Svetový deň divadla 2023

Divadelníci na celom svete
si pripomínajú svoje poslanie.
27. MAREC 2023


PAMÄTNÝ DEŇ

Tajovského divadelné dni 2023

Region. kolo celoštátnej súťaže neprofesionálneho
divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2023
24. – 25. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Karvašova Bystrica 2023

Regionálne kolo celoštátnej
súťaže divadla mladých FEDIM 2023
24. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA