Divadlo

Ochotnícke divadlo má v našom prostredí úctyhodnú viac ako storočnú tradíciu. Na tradícii staviame a oblasť neprofesionálneho divadla cieľavedomo rozvíjame a podporujeme, spolupracujeme s divadelnými ochotníkmi v regióne – divadelnými súbormi, divadlami mladých, detskými divadlami i divadlami dospelých hrajúcich pre deti. Každoročne pre ne organizujeme súťaže, pre deti – MY SME MALÍ DIVADELNÍCI, pre mladých – KARVAŠOVA BYSTRICA a pre dospelých TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI. Metodicko–inštruktážna činnosť, vzdelávanie, workshopy, ktoré pre divadelných ochotníkov realizujeme, prinášajú aj svoje ovocie v podobe dobrých umiestnení sa na súťažných prehliadkach a viaceré súbory pravidelne reprezentujú náš región na celoštátnej úrovni.

Našou vlajkovou loďou je inšpiratívny festival s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ CHALUPKA organizovaný v Brezne od r. 2004, ktorým rozširujeme možnosti kultúrneho vyžitia sa širokej diváckej obce Horehronia a Pohronia a ktorým podporujeme a udržujeme divadelné tradície v  kraji.

Karvašova Bystrica 2023

Regionálne kolo celoštátnej
súťaže divadla mladých FEDIM 2023
24. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni 2023

Region. kolo celoštátnej súťaže neprofesionálneho
divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2023
24. – 25. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

My sme malí divadelníci 2023

Regionálna súťažná detskej dramatickej
tvorivodsti pre okresy BR a BB
15. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

AKÚ FARBU MÁ ŽIVOT

Monodráma o človeku, ktorý chce prinášať smiech aj do priestoru, kde nepatrí.
3. november 2022 o 18.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Ráčte vstúpiť 2022

Divadelné predstavenia pre deti
z marginalizovaných skupín
18./20. október 2022


DIVADLO

Divadelná chalupka 2022

Inšpiratívny festival

21. – 24. september 2022


FESTIVAL

KAM SME SA TO DOSTALI

Komédia Divadla Odtiaľ - Potiaľ s prvkami STAD-UPu

14. júl 2022 o 19.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

AKO UVARIŤ ŽABU

Komediálna dráma o žene, ktorá sa dobrotou, ústretovosťou a poddajnosťou dostala na úplné dno...
18. august 2022 o 20.30 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

(NE)BOJSA

Divadelné predstavenie pre deti

9. jún 2022 o 17.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Nevinní

Maturitné predstavenie žiakov
štvrtého ročníka konzervatória J.L.Bellu v BB.
12. máj 2022 o 17.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Svetový deň divadla 2022

Divadelníci na celom svete
si pripomínajú svoje poslanie.
27. MAREC 2022


PAMÄTNÝ DEŇ

Bystrická Improliga 2021

XXIV. ročník populárnej súťaže
v divadelnej improvizácii
16. november 2021 o 10.00 h


SÚŤAŽ

Ráčte vstúpiť

Divadelné predstavenia pre deti
z marginalizovaných skupín
27. október 2021


DIVADLO

Moral Insanity

Inscenácia na motívy románu
Umberta Eca: Pražský cintorín
14. október 2021 o 18.00 h


DIVADELNÝ ŠTVRTOK

Bystrická Improliga 2021

Prípravný seminár k 24. ročníku
súťaže v divadelnej improvizácii
13. október 2021 o 10.00 h


SEMINÁR