Regionálne prehliadky

Tajovského divadelné dni 2020

Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla