Regionálne prehliadky

My sme malí divadelníci

Regionálna súťažná detskej dramatickej tvorivodsti pre okresy BR a BB
15. marec 2023/Prihlasovanie: do 28.2. 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni

Regionálna súťažná prehliadka divadla dospelých pre okresy BR a BB
25. marec 2023/Prihlasovanie: 1. 2. - 10. 3. 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni 2021

Regionálna súťažná prehliadka
neprofesionálneho divadla
23. – 24. september 2021


PREHLIADKA

Karvašova Bystrica 2021

Regionálna prehliadka divadla
mladých z okresov BB a BR
24. september 2021 o 10.00 h


PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni 2020

Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla