Regionálne prehliadky

TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2024

region. kolo celoštátnej súťaže neprofesionálneho
divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
23. – 24. marec 2024 / VÝSLEDKY


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2024

regionálna súťažná detskej dramatickej
tvorivodsti pre okresy BR a BB
13. marec 2024


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

KARVAŠOVA BYSTRICA 2024

Regionálne kolo celoštátnej
súťaže divadla mladých FEDIM 2023
8. marec 2024


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni 2023

Region. kolo celoštátnej súťaže neprofesionálneho
divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2023
24. – 25. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Karvašova Bystrica 2023

Regionálne kolo celoštátnej
súťaže divadla mladých FEDIM 2023
24. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

My sme malí divadelníci 2023

Regionálna súťažná detskej dramatickej
tvorivodsti pre okresy BR a BB
15. marec 2023


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni 2021

Regionálna súťažná prehliadka
neprofesionálneho divadla
23. – 24. september 2021


PREHLIADKA

Karvašova Bystrica 2021

Regionálna prehliadka divadla
mladých z okresov BB a BR
24. september 2021 o 10.00 h


PREHLIADKA

Tajovského divadelné dni 2020

Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla