Hudba a spev

Realizácia, odborné poradenstvo, školenia, metodická pomoc a organizačné zabezpečenie hudobno-kultúrnych podujatí v širokom spektre rôznych hudobných žánrov.  V našom portfóliu prinášame hudbu ľudovú, rôzne štýly hudby populárnej, dychovú hudbu, vážnu hudbu inštrumentálnu a hudbu vokálnu - zborovú. Zameriavame sa na všetky vekové kategórie záujmovej hudobnej činnosti záujemcov s dôrazom na hudobno-záujmovú činnosť detí a mládeže.

PRSTY

Koncert bluesoidnofunkoidnojazzoidnej
hudobnej kapely z Banskej Bystrice
30. 5. 2024 o 19.00 h


KONCERT

MOJE TELO, MOJA DUŠA

klavírny koncert,
básne a citáty od Konfucia
24. apríl 2024 o 18.00 h


KONCERT

KONTAKT 2024

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky autorskej populárnej hudby.
24. 5. o 14.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

KATARÍNA KOŠČOVÁ

koncert výnimočnej speváčky
a klaviristu Dávida Špinera
24. 5. 2024 o 19.00 h


KONCERT

MLÁDEŽ SPIEVA 2024

krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky
detských a mládežníckych speváckych zborov
15. marec 2024 o 10.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

COLORS OF SWING

koncert banskobystrického
swingového tria
15. marec 2024 o 19.00 h


KONCERT

SOIRÉE BELA FELIXA
A JEHO ŠTUDENTOV

Koncert spojený s krstom CD „Z KARANTÉNY“.
29. február 2024 o 16.00 h


KONCERT

OPERNÉ FRAGMENTY 2024

Koncert študentov Katedry vokálnej interpretácie,
s výstupmi z operných diel svetových skladateľov.
7. február 2024 o 16.00 h


KONCERT

NOVOROČNÝ KONCERT

Novoročný koncert,ktorý
si nemôžete nechať ujsť.
10. január 2024 o 18.30 h


KONCERT

ĽUBOMÍR GAŠPAR QUARTET
FEAT. ROBY LAKATOS

prehliadka rómskych sláčikových muzík s hosťami
30. november 2023 o 18.30 h


KONCERT

ANGELUS REVIVAL 2023

BENEFIČNÝ ROCKOVO-METALOVÝ KONCERT

26. 8. 2023 o 18.00h


KONCERT

BOSSA NOVA
JOÃO GILBERTO QUARTET

Hudobný koncert bossa nova
25. 8. 2023 o 19.00 h


KONCERT

SKETCHBOOK QUARTET

koncert popredného multižánrového rakúskeho zoskupenia
30. 7. 2023 o 19. 00 h


KONCERT

PETER LIPA

najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény prichádza do Banskej Bystrice
3. 8. 2023 o 19.00 h


KONCERT

GALLIANO FOREVER

tvorba Richarda Galliana v podaní výnimočných hudobníkov
20. 7. 2023 o 19. 00 h


KONCERT