Hudba a spev

Realizácia, odborné poradenstvo, školenia, metodická pomoc a organizačné zabezpečenie hudobno-kultúrnych podujatí v širokom spektre rôznych hudobných žánrov.  V našom portfóliu prinášame hudbu ľudovú, rôzne štýly hudby populárnej, dychovú hudbu, vážnu hudbu inštrumentálnu a hudbu vokálnu - zborovú. Zameriavame sa na všetky vekové kategórie záujmovej hudobnej činnosti záujemcov s dôrazom na hudobno-záujmovú činnosť detí a mládeže.

UMENIE NA NÁDVORÍ

kultúrny program Stredoslovenského osvetového
strediska a Umeleckej kaviarne u Bothára
máj – august 2024


UMENIE

POP BB 2024

18. ročník súťažnej prehliadky v speve
populárnych piesní pre deti a mládež
12. 6. 2024 o 17.00h


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

COLLEGIUM MUSICUM TRIBUTE

fenomenálna tvorba legendárnej kapely
v podaní banskobystrickej hudobnej formácie
18. 7. 2024 o 19.00h


KONCERT

OTTO VOCE

profilový koncert
popredného A capella vokálneho zoskupenia
25. 7. 2024 o 19.00 h


KONCERT

ONDRO A KAMARÁTI

experimentálne spracovanie
slovenskej ľudovej hudby
1. 8. 2024 o 20.00h


KONCERT

SWEET LITTLE CHICKS

koncert dievčenskej vokálnej skupiny
americké piesne 20 - 30 - tych rokov s orchestrom br/> 9. 8. . 2024 o 19.00 h


KONCERT

SOLE

jedinečná fúzia jazzovej a ľudovej hudby
v podaní hudobného zoskupenia Sole
14. 8. 2024 o 19.00 h


KONCERT

MUSIC OF THE NIGHT: MIŠKA KUKUROVÁ

profilový koncert
výbornej speváčky a jej hostí
22. 8. 2024 o 19.00 h


KONCERT

TRIBUTE TO ROCK

benefičný tribute koncert

24. 8. 2024 o 18.00h


KONCERT

MARIÁN VARGA – PIESNE A HRY

piesňová tvoraba Mariána Vargu
v podaní výnimočných umelcov
3. 7. 2024 o 19.00 h


KONCERT

52. Festival dychových hudieb

Memoriál Jožka Kučeru
v obci Valaská
22. jún 2024


FESTIVAL

DÁMA V RÝCHLIKU

KAMIL MIKULČÍK & PACORA TRIO
zhudobnená poézia Miroslava Válka
19. 6. 2024 o 19.00h


KONCERT

PRSTY

Koncert bluesoidnofunkoidnojazzoidnej
hudobnej kapely z Banskej Bystrice
30. 5. 2024 o 19.00 h


KONCERT

KATARÍNA KOŠČOVÁ

koncert výnimočnej speváčky
a klaviristu Daniela Špinera
24. 5. 2024 o 19.00 h


KONCERT

MOJE TELO, MOJA DUŠA

klavírny koncert,
básne a citáty od Konfucia
24. apríl 2024 o 18.00 h


KONCERT