NOVOROČNÝ KONCERT

#NovorocnyKoncert


10. január 2024 | 18.30 h | Kostol  sv. Michala archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica (Fončorda)

•••

koncert hudobných zoskupení

Univerzitný miešaný spevácky  zbor Mladosť, dirigent: Peter Bibza,  Univerzitný komorný orchester, dirigent: Pavel Martinka, Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice


UNIVERZITNÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ Je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov-dirigentov detských speváckych zborov. Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej), ale aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko – Neerpelt, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn, Nemecko – Zwickau, Holandsko – Veldhoven, Chorvátsko, Taliansko – Sardínia, Česko atď. V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.

KOMORNÝ ORCHESTER MLADOSŤ je reprezentačné umelecké teleso UMB. Pôsobí pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Orchester si kladie za cieľ interpretovať a sprístupňovať diela slovenskej hudby so zameraním predovšetkým na repertoár staršej slovenskej hudby šľachtických tancov 16. – 18. storočia. Druhým okruhom repertoáru sú diela inšpirované folklórom a súčasná tvorba členov Katedry hudobnej kultúry. Okrem reprezentácie univerzity si orchester kladie za cieľ šíriť a popularizovať i menej známe diela a tak prispieva k rozvoju národnej kultúry a vypĺňaniu „bielych miest“ slovenskej hudby so zachovaním a presadzovaním princípu vysokej umelecko-estetickej hodnoty.

UNIVERZITNÝ FOLKLÓRNY SÚBOR MLADOSŤ pôsobí ako reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré v roku 2017 oslávilo 55. výročie svojho pôsobenia. Členmi súboru sú tak odchovanci bystrických folklórnych súborov, ako aj študenti UMB, ktorí za pôsobenie v súbore získavajú pravidelné kredity. Vďaka členom z rôznych regiónov Slovenska súbor zároveň získava pestrosť, ktorá sa následne odzrkadľuje v jeho tvorivej činnosti a atmosfére. Tvorba UFS Mladosť nezostáva len pri spracovaní pôvodného materiálu a osvojení si tanečného štýlu. Folklór vždy bol o individuálnom pohľade, a tak aj my cítime potrebu posúvať ho na scéne ďalej. Pod umeleckým vedením Martina Urbana a tanečných pedagógov, či externých choreografov, si hľadáme svoju cestu svetom folklorizmu. V roku 2013 sme sa stali laureátmi festivalu Akademický Zvolen a na nedávnej celoštátnej prehliadke sme si vytancovali strieborné pásmo. Akademické, neakademické, súťažné, či nesúťažné festivaly sú pre nás pravidelnými výzvami a motiváciou tvoriť ďalej. Sicília (2013), Mexiko (2014), Borneo (2015), Taiwan (2016) či Filipíny a Austrália (2017) - to všetko nie sú len zájazdy plné nezabudnuteľných zážitkov. Je to pre nás zaslúžená odmena za profesionálnu drinu v amatérskom súbore.

 


Propagácia